Title: Západočeské hudební centrum v Plzni, o.s. - spolek
Other Titles: Music centre of West Bohemia
Authors: Buršíková, Barbora
Advisor: Feiferlíková, Romana
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19767
Keywords: západočeské hudební centrum;neziskové organizace;tribuna komorní písně
Keywords in different language: music centre of west bohemia;non profit-making organizations;tribune of chambre song
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá Západočeským hudebním centrem. První část popisuje nezisková organizace a spolky. Hlavní část se věnuje Západočeskému hudebnímu centru, která zahrnuje historii, hlavní činnost, organizační strukturu, hospodaření a financování. Hlavní činností tohoto centra je organizování a pořádání koncertů, která zahrnuje historii od roku 1989 do současnosti. Poslední částí práce je festival Tribuna komorní písně, kde je popisována historie všech pořádaných ročníků od roku 1992 do roku 2013. Na závěr jsou uvedené dvě recenze z tohoto festivalu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the Music centre of West Bohemia. The first part describes the non profit-making organizations and associations. The main part deals with the Music centre of West Bohemia which includes its history, the main activity, economy and the financial assets. The main activity of this centre includes organizing of concerts from the year 1989 to present. The last part describes the festival Tribune of chamber song and its history from the year 1992 to year 2013. Two reviews of the festival are also at the end of the bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Barbora Bursikova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bursikova_hodnoceni_vedouciho_BP_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Bursikova_posudek_oponenta_BP_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce756,27 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bursikova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce252,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.