Title: Pražský výběr jako představitel nové vlny
Other Titles: Pražský výběr as a Representative of the New Wave
Authors: Mihulka, Zdeněk
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19778
Keywords: Pražský výběr;nová vlna;Michal Kocáb;Michal Pavlíček;hudba
Keywords in different language: Pražský výběr;new wave;Michal Kocáb;Michal Pavlíček;music
Abstract: Na počátku práce charakterizuji novou vlnu a nastiňuji charakteristické prvky stylu, které se dříve mísily a nebyly jednotné. Druhá kapitola je zaměřena na vznik nové vlny ve světě. Popisuji zde i tři kapely, které se podle mého mínění nejvíce zasloužily o rozšíření new wave. Podobným stylem je sepsána i třetí kapitola s tou změnou, že se zabývám působením nové vlny v Československu, a to velmi podrobně. Ve čtvrtém oddílu práce představuji nynější i předešlé členy kapely Pražský výběr. Popisuji zde jak jejich osobní život, tak i ten hudebně profesionální. Pátá část je tou nejdůležitější a nejrozsáhlejší z celé diplomové práce. Pojednává o historii Pražského výběru, později Výběru a sepisuji zde mnohé informace, které jsou obecně známé, i ty, které by laická veřejnost zcela jistě nenašla. Mimo jiné se zde objevují i vyjádření členů kapely k událostem, které postihly jak kapelu, tak je samotné. Šestá kapitola sumarizuje základní data i mé postřehy k jednotlivým albům Pražského výběru a svoji diplomovou práci uzavírám výukovým blokem o nové vlně a Výběru, který zcela určitě využiji, pokud budu v budoucnu toto téma vyučovat.
Abstract in different language: At the beginning of my thesis I characterize the new wave and outline characteristic elements of style, which were mixed up and each one of them wasn't just one piece. The second chapter was focused on foundation of the new wave in the World and I describe 3 other bands there, which according to my opinion have earned their piece in expansion of the new wave. The third charter is written in similar style with slight change, that I deal with fiction of the new wave in Czechoslovakia in details. In the fourth chapter I introduce present and former members of Pražský výběr. I describe their personal life and their musically professional life. Fifth chapter is the most important one and the most extended one of the master's thesis. It deals with history of Pražský výběr, later only Výběr and I write here many informations, which are not very known and those, which lay public wouldn't find. Besides other things I discover statements of the band's members to events, which happened to the band and to them. The sixth chapter is full of informations about certain albums of Pražský výběr and my I closure master's thesis with teaching task about the new wave and Výběr, which I would definitely use if I taught this topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mihulka DP - Prazsky vyber jako predstavitel nove vlny.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Mihulka_hodnoceni_vedouciho_DP_Kuhn.pdfPosudek vedoucího práce390,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Mihulka_posudek_oponenta_DP_Liskova.pdfPosudek oponenta práce824,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Mihulka_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce218,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.