Title: Sborový zpěv na 1. stupni základních škol v Klatovech
Other Titles: Choir Singing at Elementary Schools in Klatovy
Authors: Pletichová, Petra
Advisor: Mandysová, Daniela
Referee: Feiferlíková, Romana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19779
Keywords: sborový zpěv;dětský sbor;sbormistr;Klatovy;základní škola;dětský hlas;mutace;hlasová výchova;rozezpívání;práce s písní;nácvik;organizace práce se sborem
Keywords in different language: choir singing;children choir;choirmaster;Klatovy;elementary school;child voice;voice mutation;voice education;singing;working with song;training;organization of work in choir
Abstract: Diplomová práce s názvem Sborový zpěv na 1. stupni základních škol v Klatovech se zabývá problematikou dětského sborového zpěvu v Klatovech. Konkrétně je zaměřena na čtyři soubory fungující při zdejších základních školách. První kapitola představuje typy pěveckých sborů a formy motivace pro účast v daném souboru. Druhá kapitola se zabývá sborem dětským a metodami práce s ním. Popisuje problematiku dětského hlasu a jeho správného používání v souvislosti s rolí sbormistra jako hlasového pedagoga. Třetí kapitola je zaměřena na konkrétní čtyři sbory, srovnává jejich činnost s ohledem na přípravy sbormistra, metody práce na zkouškách a formy výběru a nácviku skladeb.
Abstract in different language: Diploma thesis named Choir Singing at Elementary Schools in Klatovy describes the situation of children´s choir singing in Klatovy. Specifically this thesis compares four choirs which work under the patronage of primary schools. The first chapter deals with the various types of choirs. Further it shows possibilities for motivating singers (mainly children singers) for being a part of the choir. The second chapter introduces a theoretical basis of choir singing and mentions specific problems of children choirs and the ways to work with them. Further, there is a description of a child voice, its correct using and the importance of sufficient knowledge and skills of the choirmaster. The third chapter presents information about particular children choirs at elementary schools in Klatovy, with the emphasis on the techniques of work in rehearsals, methodology of practising a new song and the preparations of the choirmaster. It compares four choirs regarding these components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pletichova_tisk.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pletichova_hodnoceni_vedouciho_DP_Mandysova.pdfPosudek vedoucího práce928,86 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pletichova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce738,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pletichova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce738,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.