Title: Vliv klimatických podmínek na účinnost přeměn energií u obnovitelných zdrojů energie
Other Titles: Influence of External Conditions and Methods of Installation on The Function of PV Systems
Authors: Erlebach, Jiří
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Mertlová, Jiřina
Barták, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1980
Keywords: fotovoltaický článek;solární panel;obnovitelné zdroje;účinnost měniče;spektrální charakteristika;teplotní charakteristika;fotoelektrický jev
Keywords in different language: photovoltaic cell;solar panel;renewable resources;converter efficiency;spectral characteristic;thermal characteristic;photoelectric effect
Abstract: Tato práce se zabývá zpracováním dat a analýzou FV systémů na budově Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, výpočtem optimálního úhlu instalace, zhodnocením naměřených a spočtených charakteristik a dalším možným směrem výzkumu.
Abstract in different language: The main purpose of this work is to analyze measured data from photovoltaic systems placed on the building of Faculty of Electrical Engineering in Pilsen, to figure out optimal inclination of installation, to evaluate measured and calculated characteristics and to set possible way of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace17.pdfPlný text práce16,19 MBAdobe PDFView/Open
erlebach skol.pdfPosudek vedoucího práce484,62 kBAdobe PDFView/Open
erlebach opon.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
erlebach zapis.pdfPrůběh obhajoby práce779,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.