Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠkorpil, Jan
dc.contributor.authorJindra, Petr
dc.contributor.refereeDvorský, Emil
dc.contributor.refereeKropáček, Václav
dc.date.accepted2012-11-01
dc.date.accessioned2015-05-11T09:16:44Z
dc.date.available2006-09-01cs
dc.date.available2015-05-11T09:16:44Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-01-31
dc.identifier36870
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/1981
dc.description.abstractTato disertační práce pojednává o připojování bioplynových jednotek do energetických sítí, zejména s důrazem na skládkové jednotky. Na konkrétním příkladě je provedena podrobná analýza dvouletého provozu včetně modelu sítě a navržena možná optimalizace. Sledoval jsem i možnosti spolupráce jednotky s dalšími obnovitelnými zdroji, zvláště fotovoltaickou elektrárnou a navrhnul konkrétní možnosti spojení a řízení. Opět jsem vytvořil model sítě a vyhodnotil vliv spojení na distribuční soustavu.cs
dc.format86 s., 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36870-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbioplyncs
dc.subjectkogeneracecs
dc.subjectskládkacs
dc.subjectfotovoltaická elektrárnacs
dc.subjectprovoz energetické sítěcs
dc.titlePřipojování obnovitelných zdrojů energie do energetických sítícs
dc.title.alternativeOptimization of Biogas Cogeneration Unit in Distributional Griden
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with connection of biogas units to energy networks especially with an emphasis on waste dump units. Thorough analysis of two years operation is made on particular example including a model of the network and there is also suggested possible optimization. I also follow the possibilities of cooperation of the unit with other renewable sources, especially photovoltaic power station. I will suggest concrete possibilities of connection and control. There is again made a model of the network and evaluated influence of connection on distribution system.en
dc.subject.translatedbiogasen
dc.subject.translatedcogenerationen
dc.subject.translatedwaste dumpen
dc.subject.translatedphotovoltaic power stationen
dc.subject.translatedenergy grid operationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jindra - Disertacni prace.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
jindra skol.pdfPosudek vedoucího práce460,92 kBAdobe PDFView/Open
jindra opon.pdfPosudek oponenta práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
jindra zapis.pdfPrůběh obhajoby práce864,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.