Title: Tabu v rodinné komunikaci
Other Titles: Taboos in family communication
Authors: Vacurová, Magdaléna
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Miňhová, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19865
Keywords: rodina;tabu;komunikace
Keywords in different language: family;taboo;communication
Abstract: Hlavním tématem bakalářské práce je tabu v rodinné komunikaci, zejména témata, o kterých se nemluví. V teoretické části jsou vysvětleny tři základní pojmy: rodina, tabu, komunikace. Práce dále více rozebírá tyto pojmy a snaží se pojmout správné i špatné jevy. Praktická část je vytvořena pomocí kvalitativního výzkumu, který analyzuje rozhovory vedené na téma tabu v rodinné komunikaci. Následně jsou vytvořeny možné závěry, které odpovídají na otázky kladené ve výzkumu.
Abstract in different language: The main theme of the bachelor thesis is taboo in family communication.In the theoretical section are explained the basic concepts: family, taboo, communication. The practical part was created by qualitative research which analyzing the talks about taboo in family communication. Subsequently, the conclusions can be created and the questions asked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vacurova.pdfPlný text práce506,79 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vacurova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce313,52 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vacurova - oponent.pdfPosudek oponenta práce375,31 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vacurova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce87,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.