Název: Specifika a proměny postojů žáků SŠ ke školním předmětům
Další názvy: Specifics and transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects
Autoři: Boháčová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1987
Klíčová slova: edukační proces;interakce mezi žáky a školou;interakce mezi žáky a školními předměty;postoje žáků ke školním předmětům;intersexuální rozdíly v postojích ke školním předmětům;proměny postojů žáků ke školním předmětům;proměny v postojích dívek ke školním předmětům;proměny v postojích chlapců ke školním předmětům;Hrabalův dotazník postojů žáků ke školním předmětům;nuda ve škole
Klíčová slova v dalším jazyce: educational process;interaction between students and their secondary school;interaction between students and their school subjects;student´s attitudes to school subjects;sex differences as one determinant of student´s attitudes to school subjects;transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects;transformations of girl´s attitudes to school subjects;transformations of boy´s attitudes to school subjects;Hrabal´s questionnaire of student´s attitudes to school subjects;school´s boredom
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o specifickém druhu sociální interakce mezi žáky a vyučovanými předměty. Teoretická část práce se zabývá výchozími edukačními modely práce, osobností žáka a některými determinantami postojů žáků k vyučovaným předmětům. V praktické části jsou prezentována specifika a proměny postojů žáků SŠ k jednotlivým vyučovacím předmětům z pohledu sledovaných faktorů a některých bio-psycho-sociálních determinant, analyzovány testované proměnné dotazníkové metody a je v ní rozebírána problematika školní nudy. Výsledky práce jsou určeny k dalšímu zpracování.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis discusses a special kind of social interaction between students and their school subjects. The theoretic part describes the initial educational processes, student´s personality and some determinants of student´s attitudes to school subjects. The explorative part represents the core of the diploma work. The specifics and transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects are presented from perspective of questionnaire´s factors and some bio-psycho-social deteminats. There are analysis of questionnaire´s variables and school´s boredom phenomenon examined in the next section of this part. Final data results are intended for further processing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bohacova, 2012.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce324,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bohacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1987

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.