Title: Specifika a proměny postojů žáků SŠ ke školním předmětům
Other Titles: Specifics and transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects
Authors: Boháčová, Aneta
Advisor: Holeček, Václav
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1987
Keywords: edukační proces;interakce mezi žáky a školou;interakce mezi žáky a školními předměty;postoje žáků ke školním předmětům;intersexuální rozdíly v postojích ke školním předmětům;proměny postojů žáků ke školním předmětům;proměny v postojích dívek ke školním předmětům;proměny v postojích chlapců ke školním předmětům;Hrabalův dotazník postojů žáků ke školním předmětům;nuda ve škole
Keywords in different language: educational process;interaction between students and their secondary school;interaction between students and their school subjects;student´s attitudes to school subjects;sex differences as one determinant of student´s attitudes to school subjects;transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects;transformations of girl´s attitudes to school subjects;transformations of boy´s attitudes to school subjects;Hrabal´s questionnaire of student´s attitudes to school subjects;school´s boredom
Abstract: Diplomová práce pojednává o specifickém druhu sociální interakce mezi žáky a vyučovanými předměty. Teoretická část práce se zabývá výchozími edukačními modely práce, osobností žáka a některými determinantami postojů žáků k vyučovaným předmětům. V praktické části jsou prezentována specifika a proměny postojů žáků SŠ k jednotlivým vyučovacím předmětům z pohledu sledovaných faktorů a některých bio-psycho-sociálních determinant, analyzovány testované proměnné dotazníkové metody a je v ní rozebírána problematika školní nudy. Výsledky práce jsou určeny k dalšímu zpracování.
Abstract in different language: The diploma thesis discusses a special kind of social interaction between students and their school subjects. The theoretic part describes the initial educational processes, student´s personality and some determinants of student´s attitudes to school subjects. The explorative part represents the core of the diploma work. The specifics and transformations of secondary school student´s attitudes to school subjects are presented from perspective of questionnaire´s factors and some bio-psycho-social deteminats. There are analysis of questionnaire´s variables and school´s boredom phenomenon examined in the next section of this part. Final data results are intended for further processing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bohacova, 2012.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Bohacova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,57 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova - oponent.pdfPosudek oponenta práce324,52 kBAdobe PDFView/Open
Bohacova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce144,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1987

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.