Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKosíková, Věra
dc.contributor.authorMachová, Andrea
dc.contributor.refereeHoleček, Václav
dc.date.accepted2015-05-19
dc.date.accessioned2016-03-15T09:01:14Z-
dc.date.available2014-06-13cs
dc.date.available2016-03-15T09:01:14Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier64134
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19876
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zvládání zátěžových situací u vrcholových plavců. Hlavním tématem této práce je zvládání psychické zátěže během celoroční tréninkové přípravy u vrcholových plavců, ale také během závodů. Plavání je individuální a velmi náročný sport, především z hlediska psychiky. Mým cílem bylo popsat jak předcházet, zvládat a bojovat proti psychické zátěži u vrcholových plavců. Další část mého cíle byla také užitečnost této práce vrcholovým plavcům. Bakalářská práce se skládá z části teoretické, ve které jsou vysvětleny pojmy z oblasti zátěžových situací u plavců. Praktická část je směřována na kvantitativně-kvalitativní výzkum. Použitými nástroji je metoda rozhovoru, dotazníku a pozorování. Pomocí těchto studií byly zjištěny informace ohledně problematiky psychické zátěže u vrcholových plavců.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsportcs
dc.subjectplavánícs
dc.subjectpsychologiecs
dc.subjectzátěžová situacecs
dc.subjectpsychická zátěžcs
dc.titleZvládání zátěžových situací vrcholových sportovců - plavcůcs
dc.title.alternativeCoping with stressful situations in elite athletes - swimmersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis is focused on the coping in elite swimmers. The main topic of this work is coping with mental stress during the yearlong training preparation at elite swimmers, but also during the competition. Swimming is an individual and very demanding sport witch is especially in terms of the psyche. The target was to describe how to prevent, manage and combat mental stress at elite swimmers. The thesis consists of a theoretical part, which explains the concepts in the field of stressful situations for swimmers. The practical part is focused on the quantitative - qualitative research. Used instruments are an interview, questionnaires and observations. Using these studies has provided information regarding the issue of mental stress at elite swimmers.en
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedswimmingen
dc.subject.translatedpsychologyen
dc.subject.translatedstressful situationen
dc.subject.translatedmental stressen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Machova.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Machova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Machova - oponent.pdfPosudek oponenta práce580,43 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Machova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce104,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19876

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.