Title: Některé aspekty poruch příjmu potravy u studentů středních odborných škol
Other Titles: Eating Disorders from the Perspective of Students at Secondary Technical Schools
Authors: Plechatá, Kateřina
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Brabcová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19882
Keywords: poruchy přijmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;záchvatovité přejídání;BMI body mass index;tělesná hmotnost;jídelní návyky;léčba;prevence
Keywords in different language: eating disorders;anorexia nervosa;bulimia nervosa;binge eating disorders;BMI body mass index;body weight;eating habits;treatment;prevention
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Práce má dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje informace získané z odborné literatury a věnuje se vymezením těchto poruch, jejich historii, příčinám vzniku, diagnostikou, léčbou a prevencí a také zmiňuje časté mýty a omyly o těchto poruchách. Praktická část se věnuje problematice poruch příjmu potravy u žáků středních odborných škol. U žáků byly zjišťovány jejich postoje k etiologickým příčinám poruch příjmu potravy, jejich znalosti těchto poruch a schopnost pomoci postiženému ve svém okolí s ohledem na rodinné prostředí a pohlaví respondentů.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with the problems of eating disorders. The work consists of two parts theoretical and practical. The theoretical part provides information based on professional literature and deals with the definition of these disorders, their history, causes of their origin, diagnostics, treatment and prevention and also mentions frequent myths and false beliefs related to them. The practical part pursues the problems of eating disorders in pupils of vocational secondary schools. Enquiries were made with pupils concerning their attitude to etiological causes of eating disorders, their knowledge of these disorders and the ability to help an affected person in their neighbourhood with respect to the family background and gender of respondents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Plechata.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Plechata - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,6 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Plechata - oponent.pdfPosudek oponenta práce536,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gregorova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.