Title: Analýza zdrojů a příčin vzniku předsudků vůči bezdomovcům
Other Titles: Analysis of the sources and couses of the origins of prejudice against the homeless
Authors: Čížková, Tereza
Advisor: Lovasová, Vladimíra
Referee: Brabcová, Dana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19892
Keywords: bezdomovectví;předsudky;život na ulici
Keywords in different language: homelessness;prejudice;life on streets
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezdomovectví v České republice. První část práce se věnuje historii bezdomovectví a dále také definuje pojem bezdomovectví a charakterizuje život na ulici a různé typy bezdomovců. Druhá část popisuje dva výzkumy. První výzkum je zaměřen na názory bezdomovců a jejich pohled na sebe sama. Druhý výzkum se naopak zaměřuje na pohled veřejnosti na problematiku bezdomovectví a zkoumá, zda se ve společnosti vyskytují předsudky vůči bezdomovcům.
Abstract in different language: This bachelor thesis occupy with the issue of homelessness in the Czech Republic. Firt part of the thesis is devoted to the history of homelessness and than it also defines the term homelessness and characterizes the life on streets and various types of homelessness. Second part of the thesis describes two researches. The first research is focused on opinions of homeless and their own view of themselves. On the contrary, the second research is focused on general view of the society of the issue of homelessness and it explores, if there are found some prejudices against the homeless people in our society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tereza Cizkova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cizkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce357,68 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cizkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce717,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cizkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce111,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.