Title: Životní spokojenost učitelů
Other Titles: Life satisfaction of teachers
Authors: Drahotová, Monika
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19898
Keywords: životní spokojenost;spokojenost;atributy životní spokojenosti;kvalita života;učitel;učitelské povolání.
Keywords in different language: teacher;life satisfaction;quality of life;teachers work
Abstract: Práce se v teoretické části zabývá jednotlivými atributy životní spokojenosti a zaměřuje tyto atributy na povolání učitele. Dále se teoretická část zabývá učitelskou profesí; požadavky na její plnění a zátěží, se kterou se učitelé během své praxe setkávají. Praktická část je zaměřena na samostatný výzkum životní spokojenosti učitelů. Otázky ve výzkumu jsou rozděleny do jednotlivých podoblastí životní spokojenosti.
Abstract in different language: Working in the theoretical part deals with individual attributes of life satisfaction and focuses on those attributes teaching profession. This part is also engaged in the teaching profession; requirements for its performance and load with which teachers during their practice meet. The practical part is focused on independent research of the life satisfaction of teachers. Issues in research are divided into various sub-areas of life satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Drahotova.pdf.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Drahotova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,26 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Drahotova - oponent.pdfPosudek oponenta práce351,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Drahotova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce97,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.