Název: Stravovací návyky žáků na 2. stupni základní školy
Další názvy: The habit board students at the second grade of the primary school
Autoři: Ženíšková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/1996
Klíčová slova: stravovací návyk;zásady stravovacích návyků
Klíčová slova v dalším jazyce: eating habits;principles of healthy eating habits
Abstrakt: Tématem diplomové práce jsou stravovací návyky žáků 2. stupně základních škol v Karlových Varech. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části se zabývám ovlivněním dětí ve svých stravovacích návycích, zásadami správných stravovacích návyků. Dále definuji a charakterizuji výživová doporučení pro žáky 2.stupně od šesté do deváté třídy. V praktické části byl realizován výzkum kvantitativní metodou - dotazníkem. Výzkum byl realizován na třech základních školách v Karlových Varech. Výsledky jsou zpracovány podle hypotéz. Na základě výsledků jsou zamítnuté či potvrzené hypotézy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with eating habits of the second degree students from 6th to 9th class of elementary schools in Karlovy Vary. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with the influence of children in their eating habits and the principles of healthy eating habits. Further there is a definition and characterization of the dietary guidelines for the second degree students from 6th to 9th class. In the practical part there was conducted a quantitative research method - a questionnaire. The research was conducted at three elementary schools in Karlovy Vary. The results of this research are processed according to hypothesis and are offered as recommendations to improve student´s eating habits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Zeniskova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova - oponent.pdfPosudek oponenta práce438,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zeniskova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1996

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.