Název: Kvalitativní analýza výpovědí na téma rodičovství
Další názvy: Qualitative analysis of the statements about parenting
Autoři: Elšlégrová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2002
Klíčová slova: rodina;rodičovství;kvalitativní výzkum;zakotvená teorie
Klíčová slova v dalším jazyce: family;parenting;qualitative analysis;grounded theory
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu rodičovství a kvalitativnímu výzkumu. Jejím cílem je zmapovat pohledy současných seniorů na dnešní rodičovství, zjisit, co vnímají jako jeho rizika a úskalí. V práci je uveden teoretický rámec týkající se rodiny a rodičovství a dále je prezentována vlastní kvalitativní analýza na dané téma.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on the topic of parentning and a qualitative research. Its objectives are to map view of today's seniors on today's parenting and to find out what they consider as its risks. The theoretical frame of family and parenting is presentend in this thesis and next it is followed by own qualitative analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Elslegrova.pdfPlný text práce540,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elslegrova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce384,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elslegrova - oponent.pdfPosudek oponenta práce260,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Elslegrova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce96,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2002

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.