Title: Problematika adaptace na stáří
Other Titles: Problems of adaptation to the old age
Authors: Bartovská, Monika
Advisor: Novotná, Lenka
Referee: Aišmanová, Alexandra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2005
Keywords: aktivity seniorů;životní podmínky seniorů;aktivity seniorů
Keywords in different language: activities for seniors;seniors living conditions;activities for seniors
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace na stáří. Hlavní cíle práce jsou: Jak prožívají senioři poslední etapu svého života? Jaké jsou životní podmínky seniorů? Jakým aktivitám dávají senioři přednost?
Abstract in different language: This thesis deals with the adaptation to old age. The main objectives of work are: As seniors are experiencing the last stage of your life? What are the living conditions of seniors? What activities give seniors prefer?
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bartovska.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Bartovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,44 kBAdobe PDFView/Open
Bartovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce334,02 kBAdobe PDFView/Open
Bartovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.