Název: Problematika adaptace na stáří
Další názvy: Problems of adaptation to the old age
Autoři: Bartovská, Monika
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2005
Klíčová slova: aktivity seniorů;životní podmínky seniorů;aktivity seniorů
Klíčová slova v dalším jazyce: activities for seniors;seniors living conditions;activities for seniors
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou adaptace na stáří. Hlavní cíle práce jsou: Jak prožívají senioři poslední etapu svého života? Jaké jsou životní podmínky seniorů? Jakým aktivitám dávají senioři přednost?
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the adaptation to old age. The main objectives of work are: As seniors are experiencing the last stage of your life? What are the living conditions of seniors? What activities give seniors prefer?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Bartovska.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce334,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartovska - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2005

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.