Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVančát, Jaroslav
dc.contributor.authorViktorová, Hana
dc.contributor.refereeLukavský, Jindřich
dc.date.accepted2015-09-09
dc.date.accessioned2016-03-15T09:03:27Z-
dc.date.available2011-12-04cs
dc.date.available2016-03-15T09:03:27Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-06-30
dc.identifier52480
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20061
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o fenoménu graffiti a street artu a nahlíží jej jako sociální a kulturní fenomén, vizuálně obrazné vyjádření, které má právo na svoji existenci. Práce dokládá, že tento jev může být díky otevřenému objektivnímu přístupu pedagoga i veřejnosti v mnohém inspirací pro vlastní tvorbu, pro utvoření názoru nebo jako námět výukové jednotky výtvarné výchovy. Tato teze je podepřena kvalitativním výzkumem a ten je ještě doplněn výsledky dotazníkového šetření -kvantitativním výzkumem.Text práce je doplněn obrázky, výsledky dotazníkového šetření/výzkumu a kopiemi vybraných žákovských prací.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgrafftics
dc.subjectstreet artcs
dc.subjectuměnícs
dc.subjectuměleccs
dc.subjectpedagogcs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectsubkulturacs
dc.subjecttvorbacs
dc.subjectfenoméncs
dc.subjectsociálnícs
dc.subjectlegitimitacs
dc.subjectilegalitacs
dc.titleGraffiti jako kulturní a sociální fenomén a jeho využití ve výtvarné výchověcs
dc.title.alternativeGraffiti as a cultural and social phenomenon and its use in the art lessonen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis discusses the phenomenon of graffiti and street art, and sees it as a social and cultural phenomenon, visual representation, which has the right to exist. Work demonstrates that this phenomenon may be due to the open access to objective teachers and the public in many ways an inspiration for his own work, for the formation of an opinion or an idea for teaching art unit. This proposition is supported by qualitative research and it is complemented results of the survey -kvantitativním výzkumem.Text work is accompanied by pictures, results of a survey / research, and copies of selected pupils' work.en
dc.subject.translatedgrafftien
dc.subject.translatedstreet arten
dc.subject.translatedarten
dc.subject.translatedartisten
dc.subject.translatededucatoren
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedsubcultureen
dc.subject.translatedcreating a phenomenon socialen
dc.subject.translatedlegitimacyen
dc.subject.translatedillegalityen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
H_Viktorova_Diplomova_prace.pdfPlný text práce4,68 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SCAN - Viktorova Hana - vedouci - Vancat - 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-SCAN - Viktorova Hana - oponent - Lukavsky - 2015.pdfPosudek oponenta práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Viktorova Hana 2015.pdfPrůběh obhajoby práce482,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.