Title: Soubor pěti plošných geometrických kompozic
Other Titles: A set of five printed geometric compositions
Authors: Šťastná, Michaela
Advisor: Poláček, Stanislav
Referee: Zikmundová, Vladimíra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20076
Keywords: modelace;tvar;světlo;plocha;reliéf;inspirace
Keywords in different language: modelling;shape;light;space;relief;inspiration
Abstract: Cílem diplomové práce bylo navrhnout a vytvořit pět plošných geometrických kompozic. Tato závěrečná práce volně navazuje na bakalářskou práci a předmět prostorové tvorby. Pro vytvoření byl opět použit stejný materiál a to bílá lepenka s mikrovlnou. Jako zdroj světla, byl použit barevný ledkový pásek. V diplomové práci byl radikálně změněn přístup k navrhování a k tvorbě. Inspirací pro tuto tvorbu byli například Kurt Schwitters, Giacomo Balla nebo Hugo Demartini. Písemná část obsahuje, výběr tématu, historii reliéfu, inspiračních zdrojů, informace o použitém materiál, přistup k tvorbě, postup zhotovení, ověření v praxi a reflektivní bilance.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to design and build five planar geometric compositions. This thesis is a continuation of this thesis and the subject of spatial creation. To create was again used the same material and a white board with a microwave. As a light source used were nitric colored tapes. In this thesis has been radically changed approach to the design and creation. The inspiration for this creation were, for example Kurt Schwitters, Giacomo Balla or Hugo Demartini. Written section contains, topic selection, history relief, sources of inspiration, information about the used materials, access to the design, fabrication procedure, practice verification and reflective balance
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Stastna.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-SCAN - Stastna Michaela - vedouci - Polacek - 2015.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
oponent-SCAN - Stastna Michaela - oponent - Zikmundova - 2015.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Prubeh obhajoby - Stastna Michaela 2015.pdfPrůběh obhajoby práce394,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.