Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValentová, Vendulka
dc.contributor.authorŠrubař, Zbyněk
dc.contributor.refereeAdamová, Karolina
dc.date.accepted2015-05-14
dc.date.accessioned2016-03-15T09:03:48Z-
dc.date.available2014-03-24cs
dc.date.available2016-03-15T09:03:48Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier60537
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20083
dc.description.abstractTato bakalářská práce určitým pohledem zpracovává historii veřejné správy na území Československa, a to od roku jeho vzniku 1918 až do přelomového roku 1989. Snaží se o rozbor jednotlivých období, kterými vývoj veřejné správy v těchto letech prošel a následně o jejich přibližné srovnání. Jelikož se dotýká poměrně širokého časového úseku, bude přibližně rozdělena na veřejnou správu 1. Republiky, "předmnichovskou dobu", období protektorátu Čechy a Morava, veřejnou správu poválečného Československa, období komunistické resp. sovětské nadvlády ve zlomových obdobích 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.cs
dc.format44 s. (87 400 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.subjectprvní republikacs
dc.subjectdruhá republikacs
dc.subjectprotektorátcs
dc.subjectkomunistická nadvládacs
dc.titleStudie veřejné správy v letech 1918-1989 - komparativní pojetícs
dc.title.alternativeThe study of public administration in the years 1918-1989 - a comparative approachen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis handles certain view to the history of public administration in Czechoslovakia, sice its inception in 1918 to breakthrough in 1989. Seeks to analyze the various periods in which the development of public administration in those years passed and subsequently they approximate comparison. Since its affects a relatively large period of time, will be approximately divided into public administration of 1st Republic, period before the Munich deal, the Protectorate of Bohemia and Moravia, public administration of postwar Czechoslovakia, Communist period respectively Soviet domination in breakdown periods 1948-1960, 1960-1968, 1968-1989.en
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
dc.subject.translatedfirst republicen
dc.subject.translatedsecond republicen
dc.subject.translatedprotectorateen
dc.subject.translatedcommunist dominationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_work_srubar.pdfPlný text práce480,13 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP - Srubar Zbynek.pdfPosudek vedoucího práce35,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-OP - Srubar Zbynek.pdfPosudek oponenta práce32,95 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pr - Srubar Zbynek.pdfPrůběh obhajoby práce35,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.