Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHenych, Václav
dc.contributor.authorKneislová, Markéta
dc.contributor.refereeKrč, Robert
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:02Z
dc.date.available2014-03-13cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:02Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier62173
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20100
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá osvojením podle nového občanského zákoníku. V práci jsou popsány základní pojmy a druhy osvojení, institut osvojení a právní úprava. Stěžejní část mé bakalářské práce je zaměřena na zápis osvojení do matriky. Popisuje zápis osvojení a změny v rámci osvojení. Poslední kapitoly jsou věnované mezinárodnímu osvojení a vlivu osvojení na státní občanství.cs
dc.format46 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectosvojenícs
dc.subjectdruhy osvojenícs
dc.subjectinstitut osvojenícs
dc.subjectzápis osvojenícs
dc.subjectmatrikacs
dc.subjectmatriční knihacs
dc.subjectmatriční svazkycs
dc.subjectprůběh osvojenícs
dc.subjectvliv osvojenícs
dc.subjectnabývání státního občanstvícs
dc.titleOsvojenícs
dc.title.alternativeAdoptionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra správního právacs
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s thesis focuses with the adoption under the new Civil Code. This thesis focus on the basic concepts and the types of adoption. Describe with adoption´s institute. I attended to the historical development of this legal institute. I have devoted the legislation. The main part of the bachelor´s thesis is focused on make an entry of adoption to register. Thesis describes writing adoption and changes within adoption. The last chapters are devoted to international adoption and impact of adoption of the acguisition of citizenship.en
dc.subject.translatedadoptionen
dc.subject.translatedtype of adoptionen
dc.subject.translatedadoption´s instituteen
dc.subject.translatedmake entry of adoptionen
dc.subject.translatedregisteren
dc.subject.translatedregister booken
dc.subject.translatedregistry volumeen
dc.subject.translatedimpact of adoptionen
dc.subject.translatedcourse of adoptionen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - osvojeni.pdfPlný text práce285,93 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-kneislova ved..pdfPosudek vedoucího práce73,17 kBAdobe PDFView/Open
oponent-kneislova op..pdfPosudek oponenta práce131,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kneislova prot..pdfPrůběh obhajoby práce97,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.