Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBezoušková, Lenka
dc.contributor.authorVáchal, Vladimír
dc.contributor.refereeŠejvl, Michal
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T09:04:17Z
dc.date.available2014-03-04cs
dc.date.available2016-03-15T09:04:17Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-30
dc.identifier60410
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/20114
dc.description.abstractPráce podává základní náhled na islámské právo se specializací na islámské právo v trestní oblasti. Hlavní problematikou, která je řešena je právní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právu. Práce se nesnaží nabídnout jakousi komparaci těchto dvou právních úprav, ba naopak, jedná se o podrobný přehled úpravy islámského práva obecně a íránského práva v dané problematice.cs
dc.format67 s. (136 588 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectalkoholcs
dc.subjectnávykové látkycs
dc.subjectKoráncs
dc.subjectsunnacs
dc.subjectÍráncs
dc.subjectprameny právacs
dc.subjectBlízký východcs
dc.subjectfatwacs
dc.titlePrávní úprava požívání alkoholu a návykových látek v islámském a íránském právucs
dc.title.alternativeLegal regulation of the use of alcohol and other addictive drugs in Islamic law and the law of Islamic republic of Iranen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe work gives insights into Islamic law, specializing in Islamic law in criminal matters. The main issue being addressed is the regulation of alcohol and addictive drugs in the Islamic and Iranian law. The work does not attempt to offer some sort of comparison of these two laws, on the contrary, it is a detailed overview of the treatment of Islamic law in general and Iranian law in the field.en
dc.subject.translatedalcoholen
dc.subject.translatedaddictive drugsen
dc.subject.translatedKoranen
dc.subject.translatedsunnahen
dc.subject.translatedIranen
dc.subject.translatedsources of lawen
dc.subject.translatedMiddle easten
dc.subject.translatedfatwaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vachal_Vladimir_FPR.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vachal_DP_2015.docPosudek vedoucího práce52,5 kBMicrosoft WordView/Open
oponent-Sejvl - oponentsky posudek Vachal.docxPosudek oponenta práce29,37 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba-obhajoba Vachal.pdfPrůběh obhajoby práce342,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.