Title: Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody
Other Titles: Conditional release from the prison
Authors: Liška, Matěj
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20117
Keywords: podmíněné propuštění;trest odnětí svobody;trest odnětí svobody na doživotí;trest domácího vězení;mladistvý
Keywords in different language: conditional release;custodial sentences;life sentences;house arrest sentences;young offenders
Abstract: Diplomová práce ukazuje ucelený přehled o institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, od jeho zavedení do praxe až do současné doby Nejdůležitější částí práce jsou hodnotící kritéria nutná k propuštění, a to jak obligatorní, tak fakultativní. Další kapitola se zabývá procesním vymezením řízení o podmíněném propuštění a podklady, které soud má pro rozhodnutí k dispozici. Malou část práce věnuji podmíněnému propuštění mladistvých a trestu odnětí svobody přeměněnému v trest domácího vězení právě s ohledem na podmíněné propuštění. Vedle toho jsem také provedl krátkou komparaci podmíněného propuštění s německou právní úpravou. Na závěr jsem přidal statistiky týkající se podmíněné propuštění.
Abstract in different language: The thesis shows comprehensive overview of the institute of conditional release from serving a sentence of imprisonment, from introduction into juridical practice till the present time. The most importent part of the thesis refers to the judging criteria requirements for release and the obligatory and system in place. Next chapter one deals with judicial proceeding and the evidence which the court has for his decision. A lil bit of the thesis concerns with the custodial sentences changing to house arrest sentences in relation to suspended sentences and conditional release of young offenders. In these cases I make short comparation between Czech law and German law. I add statistics with conditional release at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matej Liska - diplomova prace podminene propusteni z vykonu trestu odneti svobody.pdfPlný text práce712,02 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liska_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce909,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liska_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.