Title: Trestní odpovědnost mladistvých
Other Titles: Criminal responsibility of minors
Authors: Horký, Alexandr
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Chmelík, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20121
Keywords: mladistvý;mládež;dítě;věk;historie;kriminalita;trestní odpovědnost;provinění;opatření;restorativní justice;Švýcarsko;Slovensko;Evropská unie
Keywords in different language: juvenilie;youth;child;age;history;delinquency;criminal lability;offence;punitive;restorative justice;Switzerland;slovakia;European union;measure
Abstract: Tato diplomová práce na téma "Trestní odpovědnost mladistvých" má za úkol uchopit celkové pojetí problematiky trestání delikventní mládeže. Vychází zejména ze zákonu č. 218/2003 Sb., o odpovednosti mládeže za protiprávní ciny a o soudnictví ve vecech mládeže a o zmene nekterých zákonu (zákon o soudnictví ve vecech mládeže).
Abstract in different language: This diploma thesis on the subject of "Criminal liability of juvenile" is aimed at grasping the overall conception that concerns the issue of imposing sentences upon juvenile delinquents.It is based mainly on the Act No. 218/2003 Coll., on the juvenile liability for unlawful acts, and on the judiciary and on the amendments to some of the acts (the Act on judiciary in juvenile cases).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Alexandr Horky.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Horky_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce856,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Horky_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Horky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce700,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.