Title: Poškozený
Other Titles: Injured party
Authors: Ohlídal, René
Advisor: Baxa, Josef
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20128
Keywords: poškozený;trestní řád;trestní zákoník;zákon o obětech trestných činů;oběť;zmocněnec;společný zmocněnec;adhezní řízení;odklony v trestním řízení.
Keywords in different language: injured party;law on victims;adhesive;criminal proceedings;diversions in criminal proceedings
Abstract: Práce se věnuje poškozenému. Poškozený jako pojem je rozepsán v kapitole pojem poškozený, kdy je poukázáno na zákonnou definici pojmu. Současně v této kapitole práce seznamuje čtenáře s rozdílem mezi poškozeným a obětí. Dále potom poškozený jako procesní strana. V rámci této kapitoly jsou zahrnuty důvody přijetí zákona o obětech trestných činů a jsou popsány základní zásady toho zákona. Zákon o obětech trestných činů přinesl i novelu trestního řádu, která prohlubuje účast poškozeného na trestním řízení a rozšiřuje okruh jejich práv. V práci je obsaženo zastupovaní poškozeného, práva poškozených. Dále jsou zahrnuty odklony v trestním řízení a postavení poškozeného v těchto odklonech. Na závěr je pojednáno o adhezním řízení.
Abstract in different language: The thesis focuses on the injured party. The injured party as a notion is analysed in the chapter the injured party notion where the definition of the notion according to the law is referred to. Simultaneously, the thesis informs the reader of the difference between the injured party and a victim. Later, the injured party as a party to proceedings. The reasons for adoption of the act on victims of crimes are included and the basic principles of this act are described within this chapter. The act on victims of crimes has also brought an amendment of the criminal procedure code, which deepens the participation of the injured party in the criminal proceedings and widens the range of their rights. In particular, it enables to the injured party to take part in the investigation acts since the commencement of criminal prosecution. The last chapter of the thesis aimed to describe the collateral proceedings. What the purpose of the collateral proceedings is and that the collateral proceedings are understood as an adhesion to the criminal proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
POSKOZENY-DP-OHLIDAL.pdfPlný text práce774,33 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ohlidal_vedouci_Baxa.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Ohlidal_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce551,4 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ohlidal_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce914,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.