Název: Soutěžní a nesoutěžní techniky judo a jejich aplikace v reálné sebeobraně
Další názvy: Competition and uncompetition techniques of judo a their application in the real selfdefense
Autoři: Schwertschal, Michal
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2013
Klíčová slova: judo;sebeobrana;historie;techniky;chvaty;právo;fotografie;Japonsko
Klíčová slova v dalším jazyce: judo;self-defense;history;techniques;grip;law;pictures;Japan
Abstrakt: Ve své práci bych se rád věnoval, v současné době hodně rozšířenému a velice populárnímu, bojovému sportu Judo. Nastíním nejdůležitější informace o jeho historii, představím vybrané soutěžní a nesoutěžní techniky juda, z nich vyberu takové techniky, které se dají nejlépe aplikovat při reálné sebeobraně.
Abstrakt v dalším jazyce: In my work i would like to, at present very widespread and very popular, combat sport Judo. I will outline the most important information about its history, introduce competition and uncompetition techniques of judo, of which i will select those techniques that can be best applied in a real self-defense.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska-prace[1].pdfPlný text práce59,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHWERTSCHAL VP.tifPosudek vedoucího práce4,02 MBTIFFZobrazit/otevřít
SCHWERTSCHAL OP.tifPosudek oponenta práce4,04 MBTIFFZobrazit/otevřít
SCHWERTSCHAL.tifPrůběh obhajoby práce2,77 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.