Title: Oběť trestného činu z pohledu viktimologického a trestněprávního
Other Titles: Victim of Crime from Victimology and Criminal Law Point of View
Authors: Krobotová, Lucie
Advisor: Kybic, Petr
Referee: Stočesová, Simona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20137
Keywords: kriminologie;náhrada škody;oběť trestného činu;pachatel trestného činu;peněžitá pomoc;poškozený;práva obětí;trestní právo;viktimologie;zákon o obětech trestných činů
Keywords in different language: criminology;damages;victim of crime;ofender of crime;financial assistance;corrupted;victim´s right;criminal law;victimology;law on crime victims
Abstract: Tématem této diplomové práce je oběť trestného činu z pohledu viktimologického a trestněprávního. Pro pochopení podstaty této oblasti je nutné nejprve pojem oběti definovat. To je účelem první kapitoly. Druhá kapitola pojednává o viktimologii ve všech možných aspektech. Ve třetí kapitole je věnován prostor otázkám pomoci a ochrany obětí z trestněprávního hlediska. Stěžejní část této kapitoly se zaměřuje na ochranu obětí z pohledu české právní úpravy s důrazem na nový zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.V závěrečné kapitole jsou stručně shrnuty informace o organizacích poskytujících pomoc obětem trestných činů.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the victim of crime from victimology and criminal law point of view. Is necessary make a definition of term of victim to understanding of the base this area. This is a purpose of first chapter.The second chapter talk about the victimology in different aspects.In third chapter is the space for questions of help and protection of victims in view of criminal law.The most important part of this chapter is concentrated to the protection of victim of crime in view of Czech law with emphasis on the new law nr. 45/2013 Sb., about victims of crimes.In final chapter there are shortly summarized information about organizations which provide the help for victims of crime.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Krobotova.pdfPlný text práce3,8 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Krobotova_vedouci_Kybic.pdfPosudek vedoucího práce63,19 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Krobotova_oponent_Stocesova.pdfPosudek oponenta práce47,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Krobotova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce727,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.