Title: Odorologie, důkazní prostředek v trestním právu
Other Titles: Odorology, evidence in criminal law
Authors: Senetová, Nikola
Advisor: Vavera, František
Referee: Chmelík, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20143
Keywords: odorologie;pachové stopy;olfaktorika;olfaktronika;pachové konzervy;speciálně vycvičený pes;individuální pachová identifikace osob;dokazování
Keywords in different language: odorology;scents;individual odor identification of persons;canned odor;specially trained dog;evidence
Abstract: Cílem práce je popsat metodu kriminalistické techniky používané k individuální pachové identifikaci osob v souvislosti s trestním řízením a to počátkem snímání vzorků stop, srovnávacích pachových stop, srovnání pachových konzerv, která má pomoci k identifikaci osob, a následně využití odorologických stop jako důkazu v trestním řízení. Teoretická část objasňuje pojem a podstatu odorologie, vědeckého oboru kriminalistické techniky, která je založena na využívání speciálně vycvičených psů ke speciálním pachovým pracím. Praktická část se zabývá popisem postupu při vyhledávání a zajišťování pachových stop na místě činu, zajištění srovnávací pachové stopy, jejich využití jako důkazu před soudem, právní problémy spjaté s pachovými stopami a jako poslední rozbor judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu ČR.
Abstract in different language: The aim of this paper is to describe a method of forensic techniques used to identify individual odor people in connection with criminal proceedings and begin-ning scanning of samples of tracks, comparative odor tracks, odor compared cans, which should help to identify people, and then use odor tracks as evidence in crimi-nal management. The theoretical part explains the concept and essence odorology, academic field of forensic techniques, which is based on the use of specially trained dogs to special odor works. The practical part describes the procedure for searching and securing odor tracks at the scene, providing comparative scent, their use as evidence in court, legal problems associated with the scent traces and the last analysis and rulings of the Supreme and Constitutional Court.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace -.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Senetova_vedouci_Vavera.pdfPosudek vedoucího práce68,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Senetova_oponent_Chmelik.pdfPosudek oponenta práce97,05 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Senetova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce53,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.