Název: Příprava a realizace víkendové lyžařsko-snowboardové školy pro děti v karlovarském regionu
Další názvy: The Preparation and the Realization of the Children's Weekend Ski and Snowboard School in the Karlovy Vary Region
Autoři: Veselá, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Krásný, Pavel
Oponent: Kolovská, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2015
Klíčová slova: víkendová škola;snowboarding;lyžování;instruktoři
Klíčová slova v dalším jazyce: weekend school;snowboarding;skiing;instructors
Abstrakt: Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první přípravné fázi bylo nutné zajistit smluvní partnery akce - dopravu a lyžařský areál. Dále vytvořit časovou a ekonomickou rozvahu, zajistit propagaci akce a nábor frekventantů a instruktorů lyžování a snowboardingu. Druhá realizační fáze zahrnuje lyžařský a snowboardový výcvik a organizaci družstev na svahu. A v poslední závěrečné fázi jsem vypracovala analýzu všech činností, poznatků a postřehů z průběhu kurzů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor work are preparations and realization of the weekend skiing-snowboarding school for children in Karlovy Vary´s region. Work is divided into three parts. The first preparatory part deals with contract partners ? transport and ski resort, also with time and economical balance, providing promotion and recruitment of trainees and skiing/snowboarding instructors. The realization part includes ski and snowboard training and team organization on ski slope. The last final part of bachelor work is an analysis, where the whole project is evaluated and economical results are summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Veronika_Pankova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PANKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PANKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PANKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce34,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.