Title: Příprava a realizace víkendové lyžařsko-snowboardové školy pro děti v karlovarském regionu
Other Titles: The Preparation and the Realization of the Children's Weekend Ski and Snowboard School in the Karlovy Vary Region
Authors: Veselá, Veronika
Advisor: Krásný, Pavel
Referee: Kolovská, Ilona
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2015
Keywords: víkendová škola;snowboarding;lyžování;instruktoři
Keywords in different language: weekend school;snowboarding;skiing;instructors
Abstract: Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první přípravné fázi bylo nutné zajistit smluvní partnery akce - dopravu a lyžařský areál. Dále vytvořit časovou a ekonomickou rozvahu, zajistit propagaci akce a nábor frekventantů a instruktorů lyžování a snowboardingu. Druhá realizační fáze zahrnuje lyžařský a snowboardový výcvik a organizaci družstev na svahu. A v poslední závěrečné fázi jsem vypracovala analýzu všech činností, poznatků a postřehů z průběhu kurzů.
Abstract in different language: The aim of this bachelor work are preparations and realization of the weekend skiing-snowboarding school for children in Karlovy Vary´s region. Work is divided into three parts. The first preparatory part deals with contract partners ? transport and ski resort, also with time and economical balance, providing promotion and recruitment of trainees and skiing/snowboarding instructors. The realization part includes ski and snowboard training and team organization on ski slope. The last final part of bachelor work is an analysis, where the whole project is evaluated and economical results are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Veronika_Pankova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
PANKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
PANKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
PANKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce34,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.