Title: Podmíněné propouštění z výkonu trestu odnětí svobody
Other Titles: Conditional release from the prison
Authors: Liška, Matěj
Advisor: Stočesová, Simona
Referee: Wipplinger, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20151
Keywords: podmíněné propuštění;trest odnětí svobody;trest odnětí svobody na doživotí;trest domácího vězení;mladistvý
Keywords in different language: conditional release;custodial sentences;life sentences;house arrest sentences;young offenders
Abstract: Diplomová práce ukazuje ucelený přehled o institut podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, od jeho zavedení do praxe až do současné doby. Nejdůležitější částí práce jsou hodnotící kritéria nezbytná k podmíněnému propuštění, a to jak obecné, tak zvláštní. Další kapitola se zabývá procesním vymezením řízení o podmíněném propuštění odsouzeného a podklady, které má soud k dispozici k rozhodnutí. Malou část práce věnuji podmíněnému propuštění mladistvých a přeměnu trestu výkonu odnětí svobody na trest domácího vězení s ohledem na podmíněné propuštění. Na závěr jsem přidal statistiky týkající se podmíněného propuštění a pár podnětů de lege ferenda.
Abstract in different language: The thesis shows comprehensive overviw of the institute of conditional release from serving a sentence of imprisonment, from introduction into juridical practice till the present time. The most importent part of the thesis refers to the judging criterions requrements for release and the general and specific.Next chapter one deals with judical proceeding and the evidence which the court has for his decision. A lil bit of the thesis concerns with the custodial sentences changing to house arrest sentences in relation to suspended sentences and conditional release of young offenders. I addes sevřela statistics concerning conditional release and a couple of inducements de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka final podmiene propusteni z vykonu trestu odneti svobody pdfko.pdfPlný text práce585,92 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liska_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce59,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liska_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce125,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liska_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.