Název: Návrh a realizace sportovního dne pro děti v obci Bezdědovice
Další názvy: Proposal and realization the children's day in the village Bezdědovice
Autoři: Merhaut, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2017
Klíčová slova: sportovní den;děti;obec Bezdědovice;soutěž
Klíčová slova v dalším jazyce: sport's day;children;village Bezdědovice;competition
Abstrakt: Tématem mé bakalářské práce byl návrh a realizace sportovního dne pro děti v obci Bezdědovice. Práce je rozdělaná do dvou částí. První část je teoretická, kde se zabývám charakteristikou dětí a obce Bezdědovice. Druhá část je praktická, a obsahuje přípravou sportovního dne, jeho průběh a prezentaci výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis was the project and realization of the sport day for children in the village Bezdědovice. The thesis is divide into two parts. The first part is theoretical, where I describe the characteristics of children and village Bezdědovice. The second part is practical and includes preparation of the sport day, the process and presentation of results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Pavel Merhaut.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MERHAUT VP.pdfPosudek vedoucího práce969,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MERHAUT OP.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MERHAUT.pdfPrůběh obhajoby práce51,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.