Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKavalířová, Gabrielacs
dc.contributor.authorPotužníková, Simonacs
dc.contributor.refereeŠrámková, Petracs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:13Z-
dc.date.available2010-11-22cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:13Z-
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-12cs
dc.identifier43991cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2018-
dc.description.abstractMá bakalářská práce má dvě části. Teoretická část obsahuje popis jednotlivých tanečních stylů, které jsem do výuky tělesné výchovy zařadila (lidové tance, country tance, street dance, show dance a zumba). V praktické části jsem vytvořila deset ukázkových hodin tanců. Hodiny obsahují část úvodní, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách jsem využívala pomůcek: nářadí/náčiní (overbally, švihadla, obruče, lavičky, žebřiny). Hlavní části hodin jsou zaměřeny na nácvik základních kroků jednotlivých tanečních stylů a jednoduché taneční sestavy. Průpravné a závěrečné části hodin obsahují cviky na uvolnění, protažení a posílení. Vyučovací hodiny jsem odučila v rámci hodin tělesné výchovy na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Hodiny tanců jsem učila ve dvou třídách (prima a sekunda B).cs
dc.format119 s. ( 128 186 znaků). 13 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecttaneccs
dc.subjecttanečně zaměřené hodiny tělesné výchovycs
dc.subjecttaneční stylycs
dc.subjectlidové tancecs
dc.subjectcountry tancecs
dc.subjectstreet dancecs
dc.subjectshow dancecs
dc.subjectzumbacs
dc.subjectstarší školní věkcs
dc.titleVyužití taneční průpravy a tanečně pohybových prvků ve školní tělesné výchově pro střední školycs
dc.title.alternativeThe use of dance preparation and dance elements in physical education for high school ageen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedMy thesis has two parts. The theoretical part describes the various dance styles, which I included in the physical education lessons teaching of (folk dancing, country dancing, street dance, show dance and zumba). In the practical part I created ten sample lessons of dancing. The lessons contain following parts - some warm - up, main and ending part. In the lessons I used different apparatuses (overballs, skipping ropes, hoops, benches and wall bars). The main parts of the lessons are focused on practice of basic steps of each dance styles and simple choreography. Warm - up and ending parts of the lessons contain relaxation, stretching and strengthening exercises. I taught created lessons within the lessons of physical education at the first Czech grammar school in Karlovy Vary (in two classes - the first and second year of an eight - year grammar school).en
dc.subject.translateddanceen
dc.subject.translateddance lessonsen
dc.subject.translatedphysical education lessons focused on danceen
dc.subject.translatedfolk dancingen
dc.subject.translatedcountry dancingen
dc.subject.translatedstreet danceen
dc.subject.translatedshow danceen
dc.subject.translatedzumbaen
dc.subject.translatedhigh school ageen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Simona_Potuznikova.pdfPlný text práce2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce7,23 MBTIFFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce8,1 MBTIFFZobrazit/otevřít
POTUZNIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,62 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2018

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.