Title: Samosvorné kleště pro manipulaci s výkovky u kovacích lisů. Doplňující manipulační prostředky v kovárnách pro manipulaci s výkovky ve vertikálním směru.
Other Titles: Self-locking Pliers for Forgings Manipulation at Forging Presses
Authors: Štochl, Martin
Advisor: Duník, Miroslav
Referee: Vaněk, Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20234
Keywords: teplota;bezpečnost;kování;jeřáb;mez kluzu;zatížení;výkovek;konstrukce;cad;počítačová simulace
Keywords in different language: temperature;safety;crane;yield point;load;forged;construction;cad;computer simulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh samosvorných kleští pro manipulaci s výkovkem o předepsané hmotnosti, rešerši základních manipulačních prostředků u velkých kovacích lisů, analytickou kontrolu částí kleští spolu s porovnáním výsledků s metodou MKP a v neposlední řadě ekonomické zhodnocení konečného návrhu.
Abstract in different language: Bachelor work contains the draft of self-locking pliers which are being used for manipulation with forged piece of required weight, research of basic manipulation tools of big forging devices, analytical check of the parts of pliers together with comparison of the results with the method MKP and last but not least economical evaluation of the final proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_STOCHL.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stochl - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce683,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stochl - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stochl.pdfPrůběh obhajoby práce251,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.