Title: Návrh vstřikovací formy
Other Titles: Design of a moulding tool
Authors: Zahrádecký, Jan
Advisor: Votápek, Petr
Referee: Müller, Eduard
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20238
Keywords: vstřikovací forma;plasty;kvalita výlisku;počítačová simulace vstřikování;polypropylen
Keywords in different language: injection mould;plastics;mould quality;computer simulation of injection;polypropylen
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh koncepce vstřikovací formy plastové součástky. Zvláštní zřetel je v práci věnovaný vlivu návrhu a zpracování vstřikovací formy na výslednou kvalitu vstřikovaného dílu.
Abstract in different language: The bachelor work contains a design of injection mould. Special focus is put on an influence of the mould design on resulting quality of an injsected part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zahradecky.pdfPlný text práce5,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zahradecky - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce669,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Zahradecky - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce945,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zahradecky.pdfPrůběh obhajoby práce330,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20238

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.