Title: Převodovky silničních vozidel
Other Titles: Gearboxes of the road vehicles
Authors: Janošík, Petr
Advisor: Kemka, Vladislav
Referee: Špirk, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20243
Keywords: převodovka;převodový stupeň;manuální převodovka;poloauto-matická převodovka;samočinná převodovka;převodový poměr;synchronizační spojka
Keywords in different language: gearbox;gear;manual transmission;semi-automatic transmissi-on;automatic transmission;gear ratio;synchronous clutch
Abstract: Bakalářská práce obsahuje rešerši převodovek silničních vozidel, a detailní popis jednotlivých typů. Dále se věnuje vytvořením konstrukčního návrhu synchronizační spojky a úpravy manuální pětistupňové převodovky ke zvolenému použití. V příloze práce je vybraná výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The Bachelor thesis contains a recherche of gearboxes of the road vehicles and detailed description of each type. For next the thesis deals with design of synchronous clutch and gear ratio´s adjusting of five-speed manual transmission. The selected drawing are in the attachment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_petr_janosik.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Janosik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce744,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Janosik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce786,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Janosik.pdfPrůběh obhajoby práce274,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20243

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.