Title: Zhodnocení využitelnosti elektromotorů pro motocykly
Other Titles: Assessing the usability of electric motors for motorcycles
Authors: Novák, Ondřej
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Klepáček, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20246
Keywords: elektromotocykl;rámy;porovnání;využitelnost;zhodnocení;design;počítačová simulace
Keywords in different language: electromotorcycle;frames;decisions;usability;resume;design;computer simulation
Abstract: Bakalářská práce obsahuje základní rozdělení motocyklů a rámů. Dále se věnuje současným elektromotocyklům na trhu a srovnává motocykl se spalovacím a elektrickým motorem z mnoha úhlů pohledu. Popisuje variantní řešení v uspořádání pohonné jednotky a pomocí simulace v programu NX 9 simuluje zatížení rámu. Součástí práce je i návrh nového elektromotocyklu.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains the basic classification of motorcycles and frames. It also discusses the current electro-motorcycle market and compares motorcycles with combustion motors and motorcycles with electric motors from many angles. It demonstrates a variable solution in the powertrain layout and simulates it using NX 9 (the simulation of frame loads). The thesis also includes the design of new electric motorcycles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NOVAK.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce786,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novak.pdfPrůběh obhajoby práce235,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.