Název: Využití sportovišť základních škol v Plzni po skončení školního vyučování
Další názvy: Utilisation of sports arenas at primary schools after the end of school lessons in Pilsen
Autoři: Frček, Michal
Vedoucí práce/školitel: Čepička, Ladislav
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2025
Klíčová slova: využití sportovišť;rozvrh hřiště;nevyužité sportoviště;umělý povrch;víceúčelové hřiště;terénní průzkum;nadace sportující mládeže;Plzeň;pronájem hřiště;mimoškolní čas
Klíčová slova v dalším jazyce: usability of sports arenas;schedule of sports arena;unused sports arena;artificial surface;multipurpose sports arena;terraneous exploration;foundation for sporting youth;Pilsen;lease of sports arena;extracurricular time
Abstrakt: Práce zkoumá opravdové, skutečné využití hřiště v mimoškolním čase. Výzkum byl proveden terénním průzkumem a pořízením fotografií pro ověření pravdivosti. Výsledkem bylo zhodnocení zda je hřiště využité dle stanovených kritérií. Posledním důležitou částí práce je navrhnutí řešení pro zvětšení časového rozpětí využitelnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with real and true usability of sports arenas after the end of schools lessons. My research was executed by terraneous exploration and by taking photos for checking the varity. The result was whether the sports arenas are used or not, according to established rules. The last part of my thesis is to suggest the solution for extension of time span of usability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace, Michal Frcek.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FRCEK VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FRCEK OP.pdfPosudek oponenta práce968,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FRCEK.pdfPrůběh obhajoby práce31,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2025

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.