Title: Využití sportovišť základních škol v Plzni po skončení školního vyučování
Other Titles: Utilisation of sports arenas at primary schools after the end of school lessons in Pilsen
Authors: Frček, Michal
Advisor: Čepička, Ladislav
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2025
Keywords: využití sportovišť;rozvrh hřiště;nevyužité sportoviště;umělý povrch;víceúčelové hřiště;terénní průzkum;nadace sportující mládeže;Plzeň;pronájem hřiště;mimoškolní čas
Keywords in different language: usability of sports arenas;schedule of sports arena;unused sports arena;artificial surface;multipurpose sports arena;terraneous exploration;foundation for sporting youth;Pilsen;lease of sports arena;extracurricular time
Abstract: Práce zkoumá opravdové, skutečné využití hřiště v mimoškolním čase. Výzkum byl proveden terénním průzkumem a pořízením fotografií pro ověření pravdivosti. Výsledkem bylo zhodnocení zda je hřiště využité dle stanovených kritérií. Posledním důležitou částí práce je navrhnutí řešení pro zvětšení časového rozpětí využitelnosti.
Abstract in different language: My thesis deals with real and true usability of sports arenas after the end of schools lessons. My research was executed by terraneous exploration and by taking photos for checking the varity. The result was whether the sports arenas are used or not, according to established rules. The last part of my thesis is to suggest the solution for extension of time span of usability.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Michal Frcek.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
FRCEK VP.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
FRCEK OP.pdfPosudek oponenta práce968,57 kBAdobe PDFView/Open
FRCEK.pdfPrůběh obhajoby práce31,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.