Title: Ekologický design
Other Titles: Eco Design
Authors: Dvořák, Jiří
Advisor: Mazínová, Ivana
Referee: Vorel, Ivan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20251
Keywords: ekologický audit;životní cyklus;spotřeba energie;produkce oxidu uhličitého;materiál;životní prostředí.
Keywords in different language: eco audit;life cycle;energy consumption;production of carbon dioxide;material;environment.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem materiálů na životní prostředí. Posuzováním materiálů z hlediska spotřeby energie a produkce oxidu uhličitého během životního cyklu pomocí databáze CES Edupack. Součástí bakalářské práce je několik ekologických auditů, které slouží jako nástroj pro posouzení jednotlivých fází životního cyklu daného výrobku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with influence of materials on environment. Further material assessment in terms of energy consumption and production of carbon dioxide during product life cycle with help of CES Educpack database. Part of the thesis are ecological audits which works as a tool for examination of particular life cycles of the specific product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Dvorak_J.pdfPlný text práce6,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Dvorak - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce445,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Dvorak - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce791,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Dvorak.pdfPrůběh obhajoby práce258,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.