Title: Systémy zkrácené oje pro přívěsy užitkových automobilů
Other Titles: Shortened drawbar systems in commercial vehicles
Authors: Kocourek, Martin
Advisor: Němec, Ladislav
Referee: Roubal, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20254
Keywords: nákladní automobil;přívěs;připojení;oj;točnice;závěsné zařízení;tandem;systém transmaximal;vzájemný pohyb;názornost
Keywords in different language: truck;trailer;joining;drawbar;carriage shaft;revolving wreath;suspension device;tandem;system transmaximal;mutual movement;illustrative
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena především na způsob připojení přívěsů. V první řadě jsou popsány způsoby klasického připojení a poté způsoby připojení, kdy je zkrácená tažná oj a členy soupravy mají mezi sebou menší mezeru. Tyto nekonvenční způsoby jsou dále detailněji popsány. Podrobně je popsán zejména jeden ze systému a jeho vzájemné pohyby jednotlivých částí systému jsou vizuálně zobrazeny, popsány a vysvětleny.
Abstract in different language: Bachelor thesis is primarily focused on the connection methods of trailer. At first there are described the classical methods of connection and then the methods when is the drawbar short and members of the set have smaller distance. These unconventional methods are further described in detail. There is described in detail especially one of these systems and the relative movement of individual parts of the system are visually shown, described and explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kocourek.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kocourek - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce838,39 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kocourek - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce846,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kocourek.pdfPrůběh obhajoby práce233,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20254

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.