Title: Systémy pro stabilizaci jízdních vlastností u vozidel
Other Titles: Stabilization systems for driving characteristics of vehicles
Authors: Brunclík, Martin
Advisor: Formánek, Josef
Referee: Jirásko, Jakub
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20259
Keywords: adheze;bezpečnost;smyk;stabilizace;abs;asr;esp
Keywords in different language: adhesion;safety;skid;stabilization;abs;asr;esp
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje základní systémy pro stabilizaci jízdních vlastností u vozidel. Tyto programy zasahují do řízení vozidla, aby zvyšovaly bezpečnost silničního provozu. Mezi hlavní systémy, které jsou popsány a technicky rozebrány v této práci jsou ABS, ASR a ESP. Dále jsou také zmíněny některé další podpůrné asistenční systémy, které je doplňují. V závěru práce jsou stabilizační programy u vybrané kategorie automobilů prakticky testovány a porovnávány.
Abstract in different language: Presented bachelor´s theses describes basic stabilizing systems of vehicles. These systems are meant to help driver during critical situations to avoid crashes and improve a road safety. The main stability programs described and technical analysed in this thesis are ABS, ASR and ESP. There are also mentioned some others support systems. In the end there are stabilization programs of selected car category testing and compairing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Brunclik.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Brunclik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce787,11 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Brunclik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce715,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Brunclik.pdfPrůběh obhajoby práce254,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.