Title: Nácvik a metodika hip hopu od začátečníků po mírně pokročilé
Other Titles: Practice and methodic of hip hop for beginners and moderately advanced
Authors: Běhounek, Jiří
Advisor: Kalistová, Petra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2026
Keywords: začátečníci;videoprogram;tanec
Keywords in different language: beginners;hip hop;dance
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku a seznámení se s poměrně moderním tanečním stylem. Cílem je natočit videoprogram, seznamující se základními kroky, rytmikou daných stylů a v neposlední řadě bude také sloužit tato bakalářská práce jako propojení Hip hopu, jako tance i jako kultury, k mnohem širší veřejnosti. V teoretické části je zařazena charakteristika: vznik a vývoj tanečních stylů house dance, hip hop, lockin. Praktickou část tvoří technický scénář k videoprogramu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on teaching relatively modern dance styles. The video program introduces the basic steps and rhythms of three dance styles. This work serves as a link between hip-hop as dance style as well as culture and wide public. The theoretical part includes two parts, which specifically are origin of dance styles and evolution of dance styles as house dance, hip-hop and locking are. The practical part consists of technical script for video program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jiri Behounek.pdfPlný text práce750,17 kBAdobe PDFView/Open
BEHOUNEK VP.pdfPosudek vedoucího práce973,79 kBAdobe PDFView/Open
BEHOUNEK OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
BEHOUNEK.pdfPrůběh obhajoby práce101,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.