Název: Nácvik a metodika hip hopu od začátečníků po mírně pokročilé
Další názvy: Practice and methodic of hip hop for beginners and moderately advanced
Autoři: Běhounek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2026
Klíčová slova: začátečníci;videoprogram;tanec
Klíčová slova v dalším jazyce: beginners;hip hop;dance
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na výuku a seznámení se s poměrně moderním tanečním stylem. Cílem je natočit videoprogram, seznamující se základními kroky, rytmikou daných stylů a v neposlední řadě bude také sloužit tato bakalářská práce jako propojení Hip hopu, jako tance i jako kultury, k mnohem širší veřejnosti. V teoretické části je zařazena charakteristika: vznik a vývoj tanečních stylů house dance, hip hop, lockin. Praktickou část tvoří technický scénář k videoprogramu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on teaching relatively modern dance styles. The video program introduces the basic steps and rhythms of three dance styles. This work serves as a link between hip-hop as dance style as well as culture and wide public. The theoretical part includes two parts, which specifically are origin of dance styles and evolution of dance styles as house dance, hip-hop and locking are. The practical part consists of technical script for video program.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jiri Behounek.pdfPlný text práce750,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BEHOUNEK VP.pdfPosudek vedoucího práce973,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BEHOUNEK OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BEHOUNEK.pdfPrůběh obhajoby práce101,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2026

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.