Title: Experimentální a výpočetní techniky pro modelování motocyklů a jejich komponent
Other Titles: Experimental and computational techniques for modeling of motorcycles and their components
Authors: Vrátník, Pavel
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Horák, Jaromír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20265
Keywords: fft;akcelerometr;dynamika motocyklu;enduro motocykl;čsn iso 2631;čsn en iso 5349;vibrace motocyklu
Keywords in different language: fft;accelerometer;motorcycle dynamics;enduro motorcycle;čsn iso 2631;čsn en iso 5349;vibration of motorcycle
Abstract: Cílem této práce je provést rešerši v oblasti konstrukce enduro motocyklů a vyhodnotit současný stav evropského trhu. Dále bylo cílem práce sestavit měřící systém, který by umožnil verifikaci výpočtového tříhmotového modelu a následně vyhodnotit vibrace vybraných enduro motocyklů v souladu s metodikou normy ČSN ISO 2631 a ČSN EN ISO 5349.
Abstract in different language: One of the objectives of this bachelor´s thesis is to map trends in the construction of enduro bikes and status of european motorbike market. Next objective is designing of a measuring system, which should be able to verify numerical model and also evaluate the vibration of chosen enduro bikes using ČSN ISO 2631 a ČSN EN ISO 5349 standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_S12B0277P.pdfPlný text práce67,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vratnik - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce763,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vratnik - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce719,17 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vratnik.pdfPrůběh obhajoby práce235,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.