Title: Alternativní vozidla pro individuální přepravu osob
Other Titles: Alternative vehicles for individual transportation
Authors: Pletnev, Yaroslav
Advisor: Čermák, Roman
Referee: Horák, Jaromír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20267
Keywords: alternativní vozidla;alternativní dopravní systémy;tříkolové podvozky;naklápěcí podvozek
Keywords in different language: alternative cars;alternative transportation system;three-wheels chassis;tilting chassis
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou alternativních vozidel i alternativních zdrojů energie, především tříkolových vozidel s elektrickým pohonem. V teoretické části jsou prozkoumány současní výrobci tříkolových vozidel a také alternativní dopravní systémy a alternativní paliva. Dále se práce zabývá pasivním naklápěním experimentálního tříkolového podvozku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the topic of alternative vehicles and alternative sources of energy, especially with three-wheeled vehicles with an electric motor. The theoretical part examines the current producers of three-wheeled vehicles and also alternative forms of transportation and alternative fuels. The thesis follows up with passive tilting of an experimental three-wheeled chassis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP__Yaroslav_PLETNEV.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Pletnev - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce721,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Pletnev - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce710,68 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Pletnev.pdfPrůběh obhajoby práce252,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.