Title: Zvýšení únosnosti zádového dílu nemocničního lůžka Multicare
Other Titles: Increase of a carrying capacity of Multicare hospital bed´s back rest part
Authors: Kalina, Tomáš
Advisor: Hosnedl, Stanislav
Referee: Hejma, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20274
Keywords: nemocniční lůžko;zádový díl;rám;polohování;lineární motor;plynová vzpěra;výztuha;ložná plocha;Multicare;Hercules;Linet;MKP;FEM
Keywords in different language: hospital bed;back rest part;frame;positioning;linear motor;gas struts;stiffener;laying surface;Multicare;Hercules;Linet;FEA;FEM
Abstract: Práce obsahuje rozbor zatížení a pevnostní analýzu rámu zádového dílu nemocničního lůžka Multicare a analýzu zatížení motoru, jenž zádový díl polohuje. Dále jsou zpracovány konstrukční návrhy pro zvýšení únosnosti a bezpečnosti a výsledky provedených zkoušek. Na základě rozhodovací analýzy je navržena plynová vzpěra a několik výztuh. Těmito úpravami je docíleno zvýšení únosnosti o 20% při současném zvýšení bezpečnosti. Navržené řešení nenarušuje žádné současné uživatelské funkce a splňuje normu ČSN EN 60601-2-52.
Abstract in different language: This thesis contains the load analysis and stress analysis of a backrest frame of a hospital bed Multicare and also analysis of an engine load that positions the backrest part. There are also processed design suggestions for increasing the load capacity and safety and also the results of tests carried out. The gas prop and several braces are designed based on a decision analysis. With these modifications is achieved the increase of a carrying capacity by 20% while increasing the safety. The designed solution does not interfere any current user functions and it also complies with standard ČSN EN 60601-2-52.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_KALINA_2015.pdfPlný text práce13,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-Kalina - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Kalina - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce776,89 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kalina.pdfPrůběh obhajoby práce242,04 kBAdobe PDFView/Open
Navrh na nezverejneni kvalifikacni prace - dekan.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP395,56 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.