Title: Analýza a inovace cvičebních pomůcek ve vybraných předškolních zařízeních v regionu Domažlice
Other Titles: Analysis and innovation of exercise equipment in selected pre-school facilities in the Domažlice region
Authors: Pěnkavová, Veronika
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2030
Keywords: předškolní zařízení;cvičební pomůcky;předškolní období;zásobník pohybových her;analýza;inovace;řízený rozhovor
Keywords in different language: pre-school facilities;exercise equipment;pre-school period;tray exercises;analysis;innovation;directed interviews
Abstract: Bakalářská práce přináší analýzu cvičebních pomůcek ve vybraných předškolních zařízeních regionu Domažlice a návrh na jejich inovaci. Analýza byla provedena prostřednictvím řízených rozhovorů se zástupci pěti vybraných předškolních zařízení v daném regionu. Na základě zjištěných výsledků byly navrženy cvičební pomůcky, které si mohou děti vyrobit samy společně s učitelkou. Jedná se o novinovou tyč, punčochový theraband, kolíčky, ponožkové míčky a kometky. Cílem práce bylo zejména vytvoření zásobníku pohybových her a doporučení dalších pohybových činností s danou pomůckou.
Abstract in different language: Bachelor thesis brings analysis of exercise equipment in selected pre-school facilities in the Domažlice region and recommendation of its innovation. The analysis has been performed as directed interviews with representatives of chosen facilities. Results were used for designing exercise equipment, which teachers with pupils can create themselves. Exercise equipment are paper bars, stocking theraband, pegs, socks balls and plastic comets. Aim of the thesis was to design tray exercises and recommendation for their application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
PENKAVOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,29 MBTIFFView/Open
PENKAVOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,84 MBTIFFView/Open
PENKAVOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,16 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.