Title: Metodický postup nácviku freestylingu ve snowboardingu (videoprogram)
Other Titles: Methodology of procedure of freestyle snowboarding training (videoprogram)
Authors: Konopík, Pavel
Advisor: Krásný, Pavel
Referee: Valach, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2031
Keywords: Snowboarding;freestyle;metodický postup
Keywords in different language: Snowboarding;freestyle;methodology of training
Abstract: Bakalářská práce se věnuje metodice nácviku freestylu pro začátečníky ve snowboardingu, ve vybraných disciplínách. Hlavním cílem je zpracování video-projektu a utřídění metodických postupů nácviku v dané sportovní oblasti, který bude možno použít k naučení nebo zdokonalení daných triků, případně korekci chyb.
Abstract in different language: Bachelor thesis dedicated to the methodology of training for beginners in freestyle snowboarding, in selected disciplines. The main aim was to create videos and organize training of methodologies in the sports area, which will be used to learn or improve of the tricks, or error correction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Konopik.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
KONOPIK VP.tifPosudek vedoucího práce10,03 MBTIFFView/Open
KONOPIK OP.tifPosudek oponenta práce7,44 MBTIFFView/Open
KONOPIK.tifPrůběh obhajoby práce2,86 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.