Název: Metodický postup nácviku freestylingu ve snowboardingu (videoprogram)
Další názvy: Methodology of procedure of freestyle snowboarding training (videoprogram)
Autoři: Konopík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Krásný, Pavel
Oponent: Valach, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2031
Klíčová slova: Snowboarding;freestyle;metodický postup
Klíčová slova v dalším jazyce: Snowboarding;freestyle;methodology of training
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje metodice nácviku freestylu pro začátečníky ve snowboardingu, ve vybraných disciplínách. Hlavním cílem je zpracování video-projektu a utřídění metodických postupů nácviku v dané sportovní oblasti, který bude možno použít k naučení nebo zdokonalení daných triků, případně korekci chyb.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis dedicated to the methodology of training for beginners in freestyle snowboarding, in selected disciplines. The main aim was to create videos and organize training of methodologies in the sports area, which will be used to learn or improve of the tricks, or error correction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Konopik.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KONOPIK VP.tifPosudek vedoucího práce10,03 MBTIFFZobrazit/otevřít
KONOPIK OP.tifPosudek oponenta práce7,44 MBTIFFZobrazit/otevřít
KONOPIK.tifPrůběh obhajoby práce2,86 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2031

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.