Název: Příprava a realizace sportovního dopoledne s využitím moderního typu cvičení - alpinningu
Další názvy: Preparation and implementation of sports event using a modern type of exercise - Alpinning
Autoři: Routová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Kalistová, Petra
Oponent: Knappová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2033
Klíčová slova: Alpinning;sportovní akce;organizační zajištění
Klíčová slova v dalším jazyce: Alpinning;sports events;organization of security
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací projektu sportovní akce, která je zaměřená na pohybové aktivity s využitím moderních pohybových forem. Bakalářská práce obsahuje základní informace k dané problematice jako např.: charakteristika pohybových aktivit ? alpinning, stavba cvičební lekce, projekt sportovní akce aj. Cvičební lekce bude sestavena pro začátečníky i pokročilé z řad sportující veřejnosti. Práce popisuje jak teoretický podklad celého projektu, tak část praktickou, kde je vedeno jak přesně podobnou akci realizovat a na co si dát pozor. Poskytuje tedy kompletní soubor informací a také osobních zkušeností. Práce by měla posloužit především sportovním instruktorům, kteří by chtěli podobnou akci realizovat.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis decribes design and implementation of the sport event project which was focused on movement activities of modern aerobics form. The Bachelor thesis includes basic information of matter as characteristic of movement activities - alpinning, the structure of training lesson, project of sport event, etc.. The trainning lesson form is oriented for beginners also for advanced exercisers. My thesis is divided into two main sections: a theoretical and a practical one. The theoretical section discusses the theoretical background of the sports and project management which should be known if to organize a project-type event. The practical section is addressed as a support material for the preparation and implementation of an actual sport event.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Routova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUTOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce112,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUTOVA OP.pdfPosudek oponenta práce90,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUTOVA.pdfPrůběh obhajoby práce29,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2033

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.