Název: Technika plaveckého způsobu prsa (videoprogram)
Další názvy: The technique of the swimming breast stroke (video program)
Autoři: Rendlová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2037
Klíčová slova: Plavecký způsob prsa;plavecká technika;plavání
Klíčová slova v dalším jazyce: Swimming way breast;swimming technique;swimming
Abstrakt: V této bakalářské práci se zabývám problematikou plaveckého způsobu prsa, jejím historickým vývojem a novými trendy. Další část zahrnuje i popis startovního skoku a obrátky při prsou. Cílem výše uvedené práce bylo vytvořit videoprogram týkající se tohoto plaveckého způsobu, který by mohl posloužit jako pomůcka pro optimální zvládání techniky, jak při plavecké výuce či výcviku na základních i středních školách, tak i při speciálních plaveckých trénincích.
Abstrakt v dalším jazyce: In this thesis I focus on how to swim breast, its historical development and new trends. Another section includes a description of the starting jump and turn in my chest. The aim of the above work was to create a video program about this swimming method that could serve as a tool for optimal management techniques, both in swimming lessons or training in elementary and secondary schools as well as for special swimming workouts.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarka finalni verze PDF.pdfPlný text práce496,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RENDLOVA VP.tifPosudek vedoucího práce4,56 MBTIFFZobrazit/otevřít
RENDLOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,26 MBTIFFZobrazit/otevřít
RENDLOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,35 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2037

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.