Title: Vznik, vývoj a současná podoba techniky plaveckého způsobu kraul (videoprogram)
Other Titles: Origin, development and current forms of technique of swimming style freestyle (videoprogram)
Authors: Balíková, Alena
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2038
Keywords: kraul;vznik;vývoj;technika;plavecký způsob
Keywords in different language: freestyle;origin;development;technique;swimming style
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na techniku plaveckého způsobu kraul. Mapuje historii a vývoj plaveckého způsobu a věnuje se současné podobě techniky plavání. Součástí práce je videoprogram, který nabízí pohled na vývoj plavecké kraulové techniky a uvádí jednotlivé varianty, kterými bylo plaváno v minulosti. Videoprogram dále poskytuje divákovi náhled na technická cvičení, kterých je užíváno v současném plavání pro zajištění správné plavecké techniky.
Abstract in different language: Bachelor work is focused on the freestyle technique of swimming. It pursues a history, development of this swimming style and current forms of technique of swimming. A part of the work is a videoprogram, which offers a view of the development of the freestyle technique and represents individual styles, which were swum in the past. The videoprogram also gives a view of technical exercises, which are used in current swimming to ensure the correct technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace. Balikova 2012.pdfPlný text práce757,26 kBAdobe PDFView/Open
BALIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce3,72 MBTIFFView/Open
BALIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce5,33 MBTIFFView/Open
BALIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,24 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.