Název: Vznik, vývoj a současná podoba techniky plaveckého způsobu kraul (videoprogram)
Další názvy: Origin, development and current forms of technique of swimming style freestyle (videoprogram)
Autoři: Balíková, Alena
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2038
Klíčová slova: kraul;vznik;vývoj;technika;plavecký způsob
Klíčová slova v dalším jazyce: freestyle;origin;development;technique;swimming style
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na techniku plaveckého způsobu kraul. Mapuje historii a vývoj plaveckého způsobu a věnuje se současné podobě techniky plavání. Součástí práce je videoprogram, který nabízí pohled na vývoj plavecké kraulové techniky a uvádí jednotlivé varianty, kterými bylo plaváno v minulosti. Videoprogram dále poskytuje divákovi náhled na technická cvičení, kterých je užíváno v současném plavání pro zajištění správné plavecké techniky.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor work is focused on the freestyle technique of swimming. It pursues a history, development of this swimming style and current forms of technique of swimming. A part of the work is a videoprogram, which offers a view of the development of the freestyle technique and represents individual styles, which were swum in the past. The videoprogram also gives a view of technical exercises, which are used in current swimming to ensure the correct technique.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace. Balikova 2012.pdfPlný text práce757,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BALIKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce3,72 MBTIFFZobrazit/otevřít
BALIKOVA OP.tifPosudek oponenta práce5,33 MBTIFFZobrazit/otevřít
BALIKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,24 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2038

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.