Název: Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku se zaměřením na domácí cvičení (multimediální DVD)
Další názvy: Physical activity of children younger school age, focusing on homeexercise (Multimedia DVD)
Autoři: Freylach, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šrámková, Petra
Oponent: Bursová, Marta
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2039
Klíčová slova: mladší školní věk;pohybová aktivita;kompenzační cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: younger school age;physical activity;compensation exercises
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na domácí cvičení dětí mladšího školního věku, které by mělo přispět k jejich zdravému rozvoji. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části se věnujeme zákonitostem mladšího školního věku, problematice nedostatečného pohybu dětí a zdravotním následkům, které s sebou nedostatek pohybu přináší. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které obsahuje zásobník pestrých cviků s vybraným náčiním. Cviky jsou zde rozděleny jednak dle použitého náčiní a dále podle jejich fyziologického významu. Je zde také několik teoretických vstupů nastiňujících danou problematiku. DVD je vhodné jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče, kteří zde najdou vše potřebné pro domácí cvičení s dětmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This undergraduate thesis focuses on home exercise of school-age children, which should contribute to their healthy development. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the regularities of school age, the problems of insufficient exercise of children and its health consequences. The practical part takes the form of a multimedia DVD, which contains a stack of varied exercises with chosen training tools. The exercises are divided both by the used tools and their importance. There are also several theoretical entries outlining given issues. The DVD is suitable both for the children themselves and for their parents, who will find all the necessary information for home exercises with their children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Opravena Bc. (1).pdfPlný text práce532,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FREYLACH VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FREYLACH OP.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
FREYLACH.pdfPrůběh obhajoby práce27,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2039

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.