Title: Pohybová aktivita dětí mladšího školního věku se zaměřením na domácí cvičení (multimediální DVD)
Other Titles: Physical activity of children younger school age, focusing on homeexercise (Multimedia DVD)
Authors: Freylach, Jan
Advisor: Šrámková, Petra
Referee: Bursová, Marta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2039
Keywords: mladší školní věk;pohybová aktivita;kompenzační cvičení
Keywords in different language: younger school age;physical activity;compensation exercises
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na domácí cvičení dětí mladšího školního věku, které by mělo přispět k jejich zdravému rozvoji. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části se věnujeme zákonitostem mladšího školního věku, problematice nedostatečného pohybu dětí a zdravotním následkům, které s sebou nedostatek pohybu přináší. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které obsahuje zásobník pestrých cviků s vybraným náčiním. Cviky jsou zde rozděleny jednak dle použitého náčiní a dále podle jejich fyziologického významu. Je zde také několik teoretických vstupů nastiňujících danou problematiku. DVD je vhodné jak pro děti samotné, tak pro jejich rodiče, kteří zde najdou vše potřebné pro domácí cvičení s dětmi.
Abstract in different language: This undergraduate thesis focuses on home exercise of school-age children, which should contribute to their healthy development. The thesis consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on the regularities of school age, the problems of insufficient exercise of children and its health consequences. The practical part takes the form of a multimedia DVD, which contains a stack of varied exercises with chosen training tools. The exercises are divided both by the used tools and their importance. There are also several theoretical entries outlining given issues. The DVD is suitable both for the children themselves and for their parents, who will find all the necessary information for home exercises with their children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opravena Bc. (1).pdfPlný text práce532,41 kBAdobe PDFView/Open
FREYLACH VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
FREYLACH OP.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
FREYLACH.pdfPrůběh obhajoby práce27,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.