Title: Sportovní podoba Vodní záchranné služby
Other Titles: Sports resemblance Water Rescue Service
Authors: Slavík, Antonín
Advisor: Zeman, Radek
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2040
Keywords: Vodní záchranná služba;záchranná služba;sportovní podoba
Keywords in different language: Water rescue service;rescue service;sport resemblance
Abstract: Předkládaná práce se zabývá charakteristikou Vodní záchranné služby ČČK ČR, vodního záchranného sportu a organizací závodů v tomto sportu. Cílem práce bylo vytvořit videoprogram, který by dostal do povědomí veřejnosti vodní záchranný sport, seznámil ji se závodními disciplínami a zvláštnostmi tohoto sportu, jeho fyzickou i psychickou náročností. Hlavními zdroji k vytvoření práce byly prostudované materiály ve formě knih, webových stránek a také rozhovory s lidmi, kterých se vodní záchrana týká. Výsledkem je obohacení společnosti o informace o Vodní záchranné službě, které jsou málo dostupné, ale zároveň velmi přínosné.
Abstract in different language: Presented thesis deals with the characteristics of Czech Water Rescue Service, water sports and organization of competitions in water sports. The thesis objective was to create a video program, that would put the water rescue sport in the public's eye, introduce people to various disciplines and specifics of the sport and its physical and psychical difficulty. The main sources of the thesis were studied materials in the form of books, websites and also interviews with people involved in water rescue. The result is the enrichment of society in knowledge on Water Rescue Service, which is less accessible, but at the same time very beneficial.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antonin Slavik-Sportovni podoba VZS.pdfPlný text práce859,75 kBAdobe PDFView/Open
SLAVIK VP.tifPosudek vedoucího práce4,04 MBTIFFView/Open
SLAVIK OP.tifPosudek oponenta práce6,86 MBTIFFView/Open
SLAVIK.tifPrůběh obhajoby práce2,18 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.