Název: Sportovní podoba Vodní záchranné služby
Další názvy: Sports resemblance Water Rescue Service
Autoři: Slavík, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Zeman, Radek
Oponent: Kotlár, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2040
Klíčová slova: Vodní záchranná služba;záchranná služba;sportovní podoba
Klíčová slova v dalším jazyce: Water rescue service;rescue service;sport resemblance
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá charakteristikou Vodní záchranné služby ČČK ČR, vodního záchranného sportu a organizací závodů v tomto sportu. Cílem práce bylo vytvořit videoprogram, který by dostal do povědomí veřejnosti vodní záchranný sport, seznámil ji se závodními disciplínami a zvláštnostmi tohoto sportu, jeho fyzickou i psychickou náročností. Hlavními zdroji k vytvoření práce byly prostudované materiály ve formě knih, webových stránek a také rozhovory s lidmi, kterých se vodní záchrana týká. Výsledkem je obohacení společnosti o informace o Vodní záchranné službě, které jsou málo dostupné, ale zároveň velmi přínosné.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented thesis deals with the characteristics of Czech Water Rescue Service, water sports and organization of competitions in water sports. The thesis objective was to create a video program, that would put the water rescue sport in the public's eye, introduce people to various disciplines and specifics of the sport and its physical and psychical difficulty. The main sources of the thesis were studied materials in the form of books, websites and also interviews with people involved in water rescue. The result is the enrichment of society in knowledge on Water Rescue Service, which is less accessible, but at the same time very beneficial.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Antonin Slavik-Sportovni podoba VZS.pdfPlný text práce859,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SLAVIK VP.tifPosudek vedoucího práce4,04 MBTIFFZobrazit/otevřít
SLAVIK OP.tifPosudek oponenta práce6,86 MBTIFFZobrazit/otevřít
SLAVIK.tifPrůběh obhajoby práce2,18 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2040

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.