Title: Využití kooperačních pohybových her v tréninkovém a tělovýchovném procesu
Other Titles: Applicationn of cooperation motion games in training and physical education process
Authors: Hajšmanová, Lenka
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Kotlár, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2041
Keywords: kooperace;kooperační pohybové hry;střední školní věk
Keywords in different language: cooperation;cooperation motion games;middle school age
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat kooperační pohybové hry v tréninkovém procesu žáků druhého stupně základní školy.Tato práce se dá využít jako pomocný materiál učitelům a trenérům nejen žáků kolem 10 ? 14 roku. Hry byly realizovány s těmito žáky, ale v práci je sepsána i možnost některých modifikací, které umožní hry realizovat i v jiném věkovém okruhu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis was to propose and implement cooperative movement games for students of the the second stage of a primary school in a training process. This thesis can be used as a helping material to teachers and trainers not only of children about 10-14 years old. The games were implemented with those students, however the thesis includes also a possibility of some modifications, which enable the games to be used in a different age category.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Kufnerova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
KUFNEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce958,94 kBAdobe PDFView/Open
KUFNEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce971,25 kBAdobe PDFView/Open
KUFNEROVA.pdfPrůběh obhajoby práce27,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.