Title: Vliv pracovních stereotypů na vznik syndromu bolestivého ramene
Other Titles: Influence of working stereotypes on origin of Painful Shoulder Syndrome
Authors: Lišková, Margareta
Advisor: Zahradnická, Ilona
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20413
Keywords: ramenní kloub;syndrom bolestivého ramene;pracovní stereotypy;ergonomie
Keywords in different language: shoulder joint;shoulder painful syndrome;work stereotypes;ergonomy
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem pracovních stereotypů na vznik syndromu bolestivého ramene. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecné informace o anatomii ramenního kloubu a jeho biomechanice. Dále jsou v práci rozebrány pohybové stereotypy a jejich nejčastější patologie. V posledních dvou kapitolách teoretické části jsou shrnuty poznatky z ergonomie a možnosti využití ergoterapie u diagnózy syndromu bolestivého ramene. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky pacientek, kterým byl diagnostikován syndrom bolestivého ramene, a kde byl zjišťován vliv pracovních stereotypů na vznik jejich onemocnění.
Abstract in different language: This thesis deals with an influence of working stereotypes on origin of The Painful Shoulder Syndrome. The work is divided into theory and practice. The theoretical part contains general information about the anatomy of the shoulder joint and biomechanics. Furthermore the thesis analyses the movement patterns and their most common pathology. The last chapters of the theoretical part summarize the theoretical knowledge of ergonomics and occupational therapy possibilities in the diagnosis of painful shoulder syndrome. In practice there are two case reports of patients with diagnosis of The Painful Shoulder Syndrome, where the influence stereotypes on job creation their disease was examined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace Liskova ERG 2015.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce77,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liskova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce61,72 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce370,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.